073 689 85 27 contact@sezw.nl

Streven naar geluk bij mensen met dementie

Vanuit zijn passie voor de zorg én de oudere medemens (met dementie) zet Teun Toebes (19) zich in voor de momenten van geluk. Op 17-jarige leeftijd werd Toebes, tijdens een stage vanuit de opleiding tot hbo-verpleegkundige, compleet verrast door de ouderenzorg....

Lees meer

Nieuwe vormen van wonen

Het beleid richt zich op langer zelfstandig thuis blijven wonen, ook als beperkingen toenemen en bij dementie. Dan moeten er ook voldoende geschikte woningen in de wijk zijn, los of geschakeld. Er is steeds meer bekend over hoe de inrichting van woning en woonomgeving...

Lees meer

Veranderende maatschappij, veranderende zorg?!

De zorg in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) staat aan alle kanten onder druk. De kwaliteit moet omhoog, de beschikbare financiële middelen zijn schaars, de vraag naar langdurige zorg neemt toe, terwijl het aantal zorgprofessionals juist afneemt....

Lees meer

Ouderen adviseren over ouderenzorg

Niet praten óver ouderen, maar mét ouderen, dat is een belangrijk uitgangspunt van het Pact voor de Ouderenzorg. Om daar invulling aan te geven is de Raad van Ouderen opgericht. De Raad van Ouderen ……

Lees meer

Ouderenparticipatie

Ouderen hebben een andere kijk op de zorg dan beleidsmakers, onderzoekers en zorgprofessionals. Zij maken de zorg van binnenuit mee. Dat maakt hun inbreng van onschatbare waarde. Voor vormgeven en laten slagen van ouderenparticipatie bestaat geen kant-en-klaar recept. Het kost tijd, inspanning en wilskracht

Lees meer